OMC Control valves

logo

 

 

Działająca od roku 1976, OMC jest jedną z wiodących europejskich  firm na polu automatyzacji, pneumatycznej i elektropneumatycznej aparatury kontrolno - pomiarowej do kontroli procesów przemysłowych. Szeroki zakres produkcji OMC obejmuje kompletny zakres pre-instalowanych produktów pracujących w branży chemicznej, petrochemicznej, papierniczej spożywczej, farmaceutycznej i tekstylnej. Bogate doświadczenie inżynieryjne, wraz ze zdobytą praktyką produkcyjną, umożliwia projektowanie i budowę zindywidualizowanych pneumatycznych szaf sterujących dla zakładów przemysłowych (kontrakty pod klucz). Struktura organizacyjna OMC jest zbudowana tak aby zapewnić klientom najlepszą jakość i obsługę od zakupu przyrządów OMC po instalację i rozruch.

SILNE PUNKTY OMC

DOSTAWA

Polityka dwóch prędkości umożliwia OMC realizację zarówno zamówień planowych jak i zamówień specjalnych wymagających przyśpieszonego trybu realizacji. 

ELASTYCZNOŚĆ

Cechą wyróżniającą OMC jest elastyczność. W celu spełnienia specjalnych wymagań klienta projektuje się różnorakie wersje, modele, i opcje (dostępne są wykonania niestandardowe).

CENY

Ceny są rozsądne i wysoce konkurencyjne. Wybór odpowiedniej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa umożliwia dużą redukcję kosztów zapewniając wysoką jakość produktu.

PODDOSTAWCY

Szczególną uwagę OMC poświęca doborowi właściwych poddostawców, których zdrowy , długotrwały wkład przyczynia się do sukcesu produktów OMC.

OBSŁUGA TECHNICZNA

OMC posiada wyodrębniony dział serwisu zapewniający szybką pomoc zarówno w zakładzie jak i na budowie.

PROJEKTOWANIE

Projektowanie to istota strategii rozwoju produktu OMC. Wspierani przez managerów serwisu , projektanci badają wymagania rynku w celu śledzenia obecnych trendów i aktualizacji produkcji OMC.

Jakość

Jakość jest wynikiem ciągłej inspekcji dostaw i poddostawców, pobierania próbek surowca, badania produktu na wszystkich etapach produkcji. Wymaga to dużego wysiłku całej załogi, inwestycje w maszyny i sprzęt kontrolno - pomiarowy.

ROZWÓJ

Czyny a nie słowa. Wiarygodność firmy na przestrzeni lat nie jest jedynie kwestią krótkotrwałych korzystnych trendów w sprzedaży. Jest to głównie wynik rzetelnej odpowiedzi na potrzeby rynku. Szacuje się że  OMC posiada ponad 2000 klientów i liczba ta stale wzrasta.

azienda_1

ATP armatura

ATP_superLogo

 

 

Działająca od roku 1996 ATP armatura jest firmą handlową specjalizującą się w dostawach armatury  przemysłowej . Firma może poszczycić się udziałem w wielu inwestycjach przemysłu chemicznego, energetycznego, spożywczego.  Bogate doświadczenie inżynieryjne, wraz ze zdobytą praktyką, umożliwia realizację kompleksowych projektów inwestycyjnych. ATP jest przedstawicielem handlowym znanych polskich i europejskich producentów armatury dedykowanej dla poszczególnych gałęzi przemysłu.

SILNE PUNKTY ATP ARMATURA

KRÓTKI ŁAŃCUCH DOSTAW

ATP zaopatruje się bezpośrednio u producentów, skracając łańcuch dostaw i oferując armaturę po konkurencyjnych cenach. Posiada doskonałą orientację wśród producentów europejskich i światowych, będąc w stanie zapewnić armaturę specjalną o najwyższej jakości. 

SZYBKA DOSTAWA

ATP współpracuje z największymi europejskimi składami armatury będąc w stanie zapewnić szybką dostawę armatury odcinającej, regulacyjnej, z napędem ręcznym, pneumatycznym, elektrycznym.

CENY

Ceny są rozsądne i wysoce konkurencyjne. Wybór odpowiedniej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa umożliwia dużą redukcję kosztów zapewniając wysoką jakość produktu.

OBSŁUGA TECHNICZNA

ATP zapewnia obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną swoich producentów. Zapewniamy szybką pomoc poprzez działania realizowane w zakładach producentów jak również serwis bezpośrednio u klienta.

Zapraszamy na naszą stronę  ATP armatura

 

Lublin